Grupa Cronimet

5000 pracowników, ponad 50 oddzia?ów na 4 kontynentach i ponad? 1 000 000 ton z?omu i rud metali, których warto?? przekracza? 3 mld euro to najwa?niejsze dane, które charakteryzuj?? Cronimet –? niekwestionowanego lidera bran?y recyclingu metali i handlu surowcami metalowymi.

Grupa Cronimet

Grupa Cronimet? powsta?a w 1980 w Niemczech.

Pocz?tkowo by?a to ma?a, rodzinna firma,? która handlowa?a z?omem. Jednak? od samego pocz?tku? prowadzi?a swoj? dzia?alno?? w oparciu o w?asn? misj?, której najwa?niejszym za?o?eniem by?o skoncentrowanie si? na potrzebach? klientów i dostawców.

Z roku na rok firma rozrasta?a si?, zdobywaj?c kolejne rynki, kupowa?a istniej?ce firmy i zak?ada?a oddzia?y w innych krajach Europy. W 1995 roku za?o?y?a pierwsz? spó?k? w Afryce (RPA), w 1997 roku – w USA, a w 1999 w Ameryce Po?udniowej (Brazylia).

Rok 2001 to prze?omowa data, która wyznacza nowy kierunek rozwoju.

W 2001 roku holding kupi? 35% akcji armeńskiej kopalni. Stopniowo zwi?ksza? swoje udzia?y i w 2004 mia? ich ju? 51%. W wyniku tych dzia?ań jeszcze w tym samym roku? powsta? ?Cronimet Mining GmbH, który zajmuje si? przemys?em wydobywczym.

W 2006 roku Günter Pilarsky (jeden z za?o?ycieli firmy)? w podzi?kowaniu za zas?ugi dla armeńskiej gospodarki zosta? konsulem honorowym Armenii.? W tej chwili Cronimet Mining http://www.cronimet-mining.com/ ma w?asne kopalnie w Armenii i Afryce.

Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na ich stosowanie.

Dowiedz si? wi?cej
MENU
三星福彩 思茅市| 马尔康县| 嵊泗县| 闽侯县| 和顺县| 平安县| 罗山县| 历史| 醴陵市| 亚东县| 南投市| 洪洞县| 湖口县| 莱州市| 武鸣县| 和田县| 新竹县| 新安县| 芜湖市| 天台县| 堆龙德庆县| 太和县| 锡林郭勒盟| 岢岚县| 高唐县| 曲周县| 灌阳县| 耿马| 卫辉市| 轮台县| 威海市| 拉孜县| 永济市| 西乌珠穆沁旗| 永善县| 鹤山市| 香港| 谷城县| 奉化市| 仪征市| 宣武区|